gAngwhamun aRT hall

좌석배치도

                            

광화문아트홀 좌석배치도 안내

(관람석 총 278석)


(사) 문화나눔 네트워크 시루

서울특별시 종로구 인왕산로1길 21 (사직동, 종로문화체육센터)   

대표: 김영중    ㅣ   고유번호: 105-82-71427


# 대관 문의 : 02-540-2310   

# 극장 답사 및 시설 문의 : 02-725-2311  

ㅣ월 ~금요일 10:00~19:00  

Copyright (사) 문화나눔 네트워크 시루. All rights reserved.